Zeeuws klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds draagt bij aan een duurzame energiehuishouding in Zeeland.
De inzet is: meer duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot.

Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert de CO2 compensatie voor Zeeuwse bedrijven, overheden en organisaties op regionaal niveau. Het fonds biedt daarvoor financiële steun aan projecten binnen de provincie Zeeland die het energieverbruik reduceren, duurzame energie opwekken of CO2 vastleggen.

Het Zeeuws Klimaatfonds is initiatief van verschillende partijen (overheid, bedrijven en NGO’s) en werkt met een uniek nieuw businessmodel. Bij het fonds zijn inmiddels 30 deelnemers aangesloten, waaronder de provincie Zeeland, de gemeenten Goes, Borsele en Noord Beveland, Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports, DELTA NV, ZMf, Het Zeeuwse Landschap, R&B Wonen en verschillende bedrijven.

Meer informatie over het Zeeuws Klimaatfonds, zie onderstaande link

link kl