Stimuleringsregelingen Volkshuisvesting

Stimuleringsregelingen Volkshuisvesting

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is een onafhankelijke financiële partner voor uw gemeente, provincie, woningcorporatie of andere marktpartij in volkshuisvesting.

Het SVN heeft de volgende doelstellingen:

 • Wij ontwikkelen financieringsinstrumenten die door u ingezet kunnen  worden om de doelstellingen op het gebied van wonen te realiseren.
 •  Wij denken met u mee over betaalbare en duurzame (financierings)
  oplossingen.
 •  Wij beheren revolverende fondsen waaruit wij laagrentende
  leningen verstrekken die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van
  de fysieke woon- en leefomgeving in stadswijken en dorpskernen.
 •  Wij stimuleren particuliere investeringen in maatschappelijk
  gewenste projecten. Deze projecten zijn voor commerciële partijen
  vaak minder interessant. Wij zien het als onze taak om, in
  samenwerking met onze deelnemers en samenwerkingspartners,
  maatwerk te leveren om de projecten te realiseren.

Binnen dit kader zijn er ook bij een aantal gemeentes speciale (goedkope) leningen te verkrijgen voor onder andere de aanschaf van zonnepanelen.

Wilt u meer weten over deze regelingen en of er een regeling binnen uw gemeente van kracht is, volg de volgende link:link kl

Bron: SVn